Schemes

Showing 1-20 of 108 items.
#नेपाली शीर्षकशीर्षक
  
1अचार उद्योगpickle industryडाउनलोड
2अटोमोबिल लुब्रिकेन्ट उद्योगAutomobile Lubricant Industryडाउनलोड
3अदुवा प्रशोधनAduwa prasodhanडाउनलोड
4अल्मुनियमको ढोका र झ्यालAluminium ko Dhoka /Jyalडाउनलोड
5अल्लोको कपडाhemp clothडाउनलोड
6आल्मुनियमको भाँडा बनाउने उद्योग, प्रथम संशोधन, २०७१ Aluminum vessel industry , the First Amendment , 2071डाउनलोड
7इन्डक्सन हिटर indaksana heatersडाउनलोड
8इन्डष्‍ट्रियल फ्युल आयल इन्डष्‍ट्रियल फ्युल प्यालेट बनाउनका लागि पाइरोलाइसिस उद्योगIndustrial fuel oil and Industrial fuel Pellets Manufacturing Industryडाउनलोड
9उड कार्भिङ उद्योगFly karbhina industryडाउनलोड
10उड प्राइमरfly primerडाउनलोड
11एक्टिभेटेड चारकोल उद्योगActivate charcoal industryडाउनलोड
12एच.डि.पि पाइप उद्योगHDPE Pipe Productionडाउनलोड
13एलोभरा (घ्युकुमारी) जुस Elobhara ( ghyukumari ) juiceडाउनलोड
14कटन सपिङ्ग व्याग उद्योग Cotton shopping bag industryडाउनलोड
15कत्था उद्योग catechu industryडाउनलोड
16कपी उद्योग copy industryडाउनलोड
17कफी प्रोसेसिङcoffee processingडाउनलोड
18कर्नफ्लेक्स उद्योगCornflakes Industryडाउनलोड
19कलेज व्यागCollege Bagडाउनलोड
20काठ तथा ढुङ्गाका मुर्तिहरु बनाउने उद्योगWood and stone idols making industryडाउनलोड

प्रकाशनहरु