Curriculums

Showing 1-8 of 8 items.
#Nepali TitleTitle
  
1खट बाँध्ने (Scaffolding) सम्बन्धी तालिमKnock Tie (Scaffolding) trainingDownload
2डल, कुशन निर्माण सम्बन्धीDull , cushion formingDownload
3नेपाली हातेकागज तथा पत्रपत्रिकाबाट सपिङ व्याग बनाउने Nepali homemade and rapes make shopping vyagaDownload
4पोतेको सामान बनाउनेWhitened making goodsDownload
5फर्मा ठोक्ने (Shuttering Carpentry) सम्बन्धी तालिम Forme noticed (Shuttering Carpentry) trainingDownload
6मखमली तथा ढाका जुत्ता बनाउनेVelvet and Dhaka shoemakerDownload
7रबर मोल्ड तथा सेरामिक रेग्जिनका सामान बनाउनेRubber mold making and ceramic goods regjinakaDownload
8वायो वृकेट उत्पादन सम्बन्धी तालिम पाठ्यक्रमTraining Course for Bio Briquette ProductionDownload

Publications