Curriculums

Showing 1-8 of 8 items.
#Nepali TitleTitle
  
1वायो वृकेट उत्पादन सम्बन्धी तालिम पाठ्यक्रमTraining Course for Bio Briquette ProductionDownload
2मखमली तथा ढाका जुत्ता बनाउनेVelvet and Dhaka shoemakerDownload
3पोतेको सामान बनाउनेWhitened making goodsDownload
4फर्मा ठोक्ने (Shuttering Carpentry) सम्बन्धी तालिम Forme noticed (Shuttering Carpentry) trainingDownload
5खट बाँध्ने (Scaffolding) सम्बन्धी तालिमKnock Tie (Scaffolding) trainingDownload
6डल, कुशन निर्माण सम्बन्धीDull , cushion formingDownload
7रबर मोल्ड तथा सेरामिक रेग्जिनका सामान बनाउनेRubber mold making and ceramic goods regjinakaDownload
8नेपाली हातेकागज तथा पत्रपत्रिकाबाट सपिङ व्याग बनाउने Nepali homemade and rapes make shopping vyagaDownload

Publications