जिल्ला कार्यालयहरु

क्र.सं. कार्यालयको नाम, ठेगाना फोन नं. फ्याक्स नं वेब साइट

 घ.तथा सा.उ.का., झापा

०२३ ५२००२८ 

०२३ ५२००२८ 

csijhapa.gov.np 

 घ.तथा सा.उ.का., मोरङ  

०२१ ५२२६६२ 

०२१ ५२७९६४ 

csimorang.gov.np 

३ 

 घ.तथा सा.उ.का., सुनसरी

०२५ ५२०५०२ 

०२५ ५२०५०२ 

 
४ 

 घ.तथा स.उ.का., सप्तरी

०३१ ५२०२१८ 

   
५ 

 घ.तथा स.उ.का., सिराहा

०३३ ५६०१२८ 

   
६ 

 घ.तथा सा.उ.का., महोतरी

०४४ ५२००९५ 

   
७ 

 घ.तथा स.उ.का., धनुषा

०४१ ५२०१६७ 

   
८ 

 घ.तथा स.उ.का., सर्लाही

०४६ ५२०१८६     
९ 

 घ.तथा स.उ.का., काभ्रे

०११ ६६११५४ 

०११ ६६११५४ 

 
१० 

 घ.तथा स.उ.का., काठमाडौं

०१ ४२६१४५० 

०१ ४२६१४५० 

 
११ 

 घ.तथा स.उ.का., ललितपुर

०१ ५५२३४५२ 

०१ ५५२३४५२ 

 
१२ 

 घ.तथा स.उ.का., भक्तपुर

०१ ६६१०८८४ 

०१ ६६१०८८४ 

 
१३ 

 घ.तथा स.उ.का., मकवानपुर

०५७ ५२०४३७ 

०५७ ५२०४३७ 

 
१४

 घ.तथा स.उ.का., बारा

०५३ ५५०१४५ 

०५३ ५५०१४५ 

 
१५ 

 घ.तथा स.उ.का., पर्सा

०५१ ५२१९६७ 

   
१६

 घ.तथा स.उ.का., चितवन

०५६ ५२०१३६ 

   
१७ 

 घ.तथा स.उ.का., रौतहट

०५५ ५२०१७२ 

   
१८ 

 घ.तथा स.उ.का., नवलपरासी

०७८ ५२०१६९ 

   
१९ 

 घ.तथा स.उ.का., कपिलवस्तु

०७६ ५६००६५ 

   
२० 

 घ.तथा स.उ.का., रुपन्देही

०७१ ५२०२०४ 

   
२१ 

 घ.तथा स.उ.का., कास्की

०६१ ५२०२०४ 

   
२२ 

 घ.तथा स.उ.का., पाल्पा

०७५ ५२०२३२ 

   
२३   घ.तथा स.उ.का., दाङ

०८२ ५६०००४ 

   
२४ 

 घ.तथा स.उ.का., बाँके

०८१ ५२०३१४ 

   
२५ 

 घ.तथा स.उ.का., बर्दिया

०८४ ४२०१०६ 

   
२६ 

 घ.तथा स.उ.का., कैलाली

०९१ ५२१३०६ 

   
२७ 

 घ.तथा सा.उ.का., कन्चनपुर

०९९ ५२१३०७ 

   

 

समाचार र अद्यावधिक

परिपत्र - निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा

2074/08/03


महिला उद्यमशीलता विकास कोषः आ.व.२०७३।७४ मा ऋणीलाई कर्जा प्रवाह गर्ने सम्बन्धित रा.वा.वैंकका शाखाहरु

२०७४।०५।०९


महिला उद्यमशीलता विकास कोषको प्रगति विवरण पठाउन गरिएको परिपत्र

2074-04-03


स्थानिय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धी परिपत्रमा संसोधन

2074-04-01


सूचीदर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना

2074/04/08


महिला उद्यमशीलता विकास कोषको आ.व. 2073/74 को स्वीकृत कर्जाको विवरण (सवै जिल्ला)

2074/03/18


स्थानिय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धी परिपत्र

2074/03/15


परिपत्र

2017-03-22


परिपत्र

2017-03-06


व्यवसाय विकास सेवा प्रदायक संस्थाहरुको तेस्रो पक्ष मूल्यांकन कार्यक्षेत्रगत शर्त (कार्यादेश)

2016-11-18


अन्लाईन उध्योग दर्ता सम्बन्धी सफ्टवेर निर्माणका लागि प्राबिधिक र आर्थिक प्रस्तव आव्हान गरिएको सुचना

११ फागुन , २०७२


महिला उद्ममशिलता विकास काेष

११ फागुन , २०७२


भूकम्पबाट भएको क्षतिको विवरण उपलब्ध गराउने बारेको सूचना

२०७२-०१-३०


निजामती पुरस्कार सिफारिश सम्बन्धमा

२०७१-१२-१९


बैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन सम्बन्धी

२०७१-१२-१९


लिलाम विक्रिको सूचना

२०७१/११/०५


महिला उद्यमशीलता विकास कोषको रकम कर्जा प्रवाह गर्ने सम्बन्धी सूचना

२०७१-०८-२६


आशय पत्र आव्हान गरिएको सूचना

२०७१/०९/०९


प्रकाशनहरु