महानिर्देशक

फोन:

इमेल :

परिपत्र

समाचार र अद्यावधिक

घरेलु तथा साना उद्योग बिभागको वेबसाईटमा तपाईंलाई हार्दिक स्वागत

यस केन्द्रले नियमित रुपमा सिप विकास सम्बन्धी प्रशिक्षण केन्द्र कार्यक्रम संचालन गरि रहेको छ । यस्ता सिपमुलक तालीमहरुमा सिलाई कताई , होजियारी , फर्निचर तथा काष्ठ कला , टेक्सटायल , वाटिक तथा हस्तकला सम्बन्धी आदी तालीमहरु संचालन हुन्छन । प्रकाशनहरु