Curriculums

Showing 1-12 of 12 items.
#नेपाली शीर्षकशीर्षक
  
1वायो वृकेट उत्पादन सम्बन्धी तालिम पाठ्यक्रमTraining Course for Bio Briquette Productionडाउनलोड
2पुरुष छाला जुत्ता बनाउनेMen's skin to make shoesडाउनलोड
3मखमली तथा ढाका जुत्ता बनाउनेVelvet and Dhaka shoemakerडाउनलोड
4पोतेको सामान बनाउनेWhitened making goodsडाउनलोड
5डण्डी बाँध्ने (Steel Fixing) सम्बन्धी तालिम Tie rails (Steel Fixing) trainingडाउनलोड
6गाह्रो लगाउने डकर्मी (Masonry) सम्बन्धी तालिमMasonry difficult to wear (Masonry) trainingडाउनलोड
7फर्मा ठोक्ने (Shuttering Carpentry) सम्बन्धी तालिम Forme noticed (Shuttering Carpentry) trainingडाउनलोड
8खट बाँध्ने (Scaffolding) सम्बन्धी तालिमKnock Tie (Scaffolding) trainingडाउनलोड
9डल, कुशन निर्माण सम्बन्धीDull , cushion formingडाउनलोड
10रबर मोल्ड तथा सेरामिक रेग्जिनका सामान बनाउनेRubber mold making and ceramic goods regjinakaडाउनलोड
11नेपाली हातेकागज तथा पत्रपत्रिकाबाट सपिङ व्याग बनाउने Nepali homemade and rapes make shopping vyagaडाउनलोड
12प्लाष्टर मोल्डबाट टेबुल फुलदानी बनाउनेPlaster Mold Making tables Fuldaडाउनलोड

प्रकाशनहरु