Showing 1-20 of 105 items.
#नेपाली शीर्षकशीर्षक
  
1उड कार्भिङ उद्योगFly karbhina industryडाउनलोड
2रवर स्ट्याम्प उद्योग Ravara stamp industryडाउनलोड
3रेडिमेड आइसप्याक उद्योगCanned aisapyaka industryडाउनलोड
4पर्दा पसल Screen Shopडाउनलोड
5म्याक्यारोनी उद्योग myakyaroni industryडाउनलोड
6इन्डक्सन हिटर indaksana heatersडाउनलोड
7फलफूल जुश पसल Fruit Juse Shopडाउनलोड
8फ्लोरिकल्चर उद्योगfloriculture industryडाउनलोड
9कटन सपिङ्ग व्याग उद्योग Cotton shopping bag industryडाउनलोड
10कोल्ड टी उद्योगCold Tea Industryडाउनलोड
11बिस्कुट उद्योग biscuits industryडाउनलोड
12बायोडिजेल उद्योग, प्रथम संशोधन, २०७१Bio- industry , the First Amendment , 2071डाउनलोड
13आल्मुनियमको भाँडा बनाउने उद्योग, प्रथम संशोधन, २०७१ Aluminum vessel industry , the First Amendment , 2071डाउनलोड
14एक्टिभेटेड चारकोल उद्योगActivate charcoal industryडाउनलोड
15पश्मिना उद्योग, प्रथम संशाेधन, २०७१ Pashmina Industry , the first correction, 2071डाउनलोड
16काठ तथा ढुङ्गाका मुर्तिहरु बनाउने उद्योगWood and stone idols making industryडाउनलोड
17चिज, मक्खन, दही उद्योगCheese , butter , yogurt industryडाउनलोड
18ड्राई क्लिनर्सdry cleanerडाउनलोड
19कलेज व्यागCollege Bagडाउनलोड
20क्यानड ज्याकफ्रुट (टिनको बट्टामा बन्द गरेको कटहर) Jyak fruit to Canada ( a tin of canned tangerine )डाउनलोड

प्रकाशनहरु