Schemes

Showing 21-40 of 108 items.
#Nepali TitleTitle
  
21मयोनेज उद्योग mayoneja industryDownload
22म्याक्यारोनी उद्योग myakyaroni industryDownload
23नुडल्स उद्योग noodles industryDownload
24पश्मिना उद्योग, प्रथम संशाेधन, २०७१ Pashmina Industry , the first correction, 2071Download
25पेट बोटल उद्योग Pet Bottle IndustryDownload
26बनस्पतिबाट निर्मित पेस्टिसाइड उद्योग Plants built Pesticide IndustryDownload
27प्लास्टिक फाईल plastic fileDownload
28पोलिथिन पाईप polythene pipeDownload
29रि प्रोसेस ग्रानुल उद्योग Process Re granula industryDownload
30रवर स्ट्याम्प उद्योग Ravara stamp industryDownload
31पर्दा पसल Screen ShopDownload
32मसला उद्योग spice industryDownload
33एक्टिभेटेड चारकोल उद्योगActivate charcoal industryDownload
34अदुवा प्रशोधनAduwa prasodhanDownload
35अल्मुनियमको ढोका र झ्यालAluminium ko Dhoka /JyalDownload
36अटोमोबिल लुब्रिकेन्ट उद्योगAutomobile Lubricant IndustryDownload
37बेकरी उद्योग, प्रथम संशोधन, २०७१Bakery industry , the First Amendment , 2071Download
38बाल पौष्टीक आहारBal poustik aharDownload
39केरा चिप्सbanana chipsDownload
40मौरिपालन तथा मह उत्पादन उद्योगBee Keeping and Honey making IndustryDownload

Publications