Schemes

Showing 41-60 of 108 items.
#Nepali TitleTitle
  
41थान्काThankaDownload
42दुना टपरी उद्योगDuna taparis industryDownload
43धानको ढुटोको तेलRice bran oilDownload
44धुप अगरबत्ती incense sticksDownload
45नुडल्स उद्योग noodles industryDownload
46पटेरको सामान बनाउने उद्योग(हेण्डिक्राफ्ट आर्टिकल)Pater's Article Making Industry(Handicraft Article)Download
47पर्दा पसल Screen ShopDownload
48पश्मिना उद्योग, प्रथम संशाेधन, २०७१ Pashmina Industry , the first correction, 2071Download
49पाइरोलाइसिस उद्योगPyrolysis UdhyogDownload
50पि.पि.अार फिटफङ्गPPR FittingDownload
51पेट बोटल उद्योग Pet Bottle IndustryDownload
52पोलिथिन पाईप polythene pipeDownload
53प्लाइउड उत्पादन उद्योगPlywood Manufacturing IndustryDownload
54प्लास्टिक फाईल plastic fileDownload
55प्लास्टिक सामान बनाउने उद्योगPlastic ko Saman Banaune UdhyogDownload
56प्लास्टिकको भाँडा उत्पादन गर्ने उद्योगProduction of plastic pots industryDownload
57फर्निचरfurnitureDownload
58फलफुल जुस fruit juiceDownload
59फलफुल स्क्वाशfruit squashDownload
60फलफूल जुश पसल Fruit Juse ShopDownload

Publications