Schemes

Showing 81-100 of 108 items.
#Nepali TitleTitle
  
81जाम उत्पादन उद्योगJam Manufacturing IndustryDownload
82केराको थाम(बोट)बाट कागज उत्पादन गर्ने उद्योगKerako Bot(Tham) bata KagazDownload
83खेर गएका फेब्रिक्सबाट रेशा(कपास)उत्पादनkhera Gayeko Fabrics bata Resha(Kapas) UtpadanDownload
84लिक्विड डिटरजन्ट तथा क्लिनिङ पाउडरLiquid Detergent Powder,soap and CleaningDownload
85गाईवस्तुको लागि फिड सप्लिमेन्ट(Feed Supplement)Livestock Feed SupplementDownload
86पटेरको सामान बनाउने उद्योग(हेण्डिक्राफ्ट आर्टिकल)Pater's Article Making Industry(Handicraft Article)Download
87अचार उद्योगpickle industryDownload
88प्लास्टिक सामान बनाउने उद्योगPlastic ko Saman Banaune UdhyogDownload
89प्लाइउड उत्पादन उद्योगPlywood Manufacturing IndustryDownload
90पि.पि.अार फिटफङ्गPPR FittingDownload
91प्लास्टिकको भाँडा उत्पादन गर्ने उद्योगProduction of plastic pots industryDownload
92पाइरोलाइसिस उद्योगPyrolysis UdhyogDownload
93धानको ढुटोको तेलRice bran oilDownload
94राइस मिलRice millDownload
95ससेज उद्योगsausage industryDownload
96डेरी उद्योगको स्कीमScheme for Dairy IndustryDownload
97हर्वल सामान उत्पादन गर्ने उद्योगScheme for Harbal ProductsDownload
98स्टील तारजाली सम्बन्धी स्कीमScheme for Steel Wire Fence Download
99साइड लाइटSide lightDownload
100सोयोबिन मस्यौरा उद्योगSoyobina masyaura industryDownload

Publications