Schemes

Showing 21-40 of 108 items.
#नेपाली शीर्षकशीर्षक
  
21कलेज व्यागCollege Bagडाउनलोड
22क्यानड ज्याकफ्रुट (टिनको बट्टामा बन्द गरेको कटहर) Jyak fruit to Canada ( a tin of canned tangerine )डाउनलोड
23साइकलको रिम (बाइसाइकल रिम) Bicycle rim ( bicycle rim )डाउनलोड
24बायोचार (कृषि अंगार) उद्योग Biochar ( Agriculture cinder ) Industryडाउनलोड
25बनस्पतिबाट निर्मित पेस्टिसाइड उद्योग Plants built Pesticide Industryडाउनलोड
26ब्युटी पार्लर beauty Parlorडाउनलोड
27बाल पौष्टिक आहारChild nutritionडाउनलोड
28लुगा धुने साबुनDetergentडाउनलोड
29ढाका बुनाईDhaka knittingडाउनलोड
30माछापालन ......शंसोधित,२०७१Fisheries edition, 2071डाउनलोड
31एलोभरा (घ्युकुमारी) जुस Elobhara ( ghyukumari ) juiceडाउनलोड
32फलफुल जुस fruit juiceडाउनलोड
33हर्बल साबुनherbal soapडाउनलोड
34फर्निचरfurnitureडाउनलोड
35केरा चिप्सbanana chipsडाउनलोड
36प्लास्टिक फाईल plastic fileडाउनलोड
37प्लास्टिकको भाँडा उत्पादन गर्ने उद्योगProduction of plastic pots industryडाउनलोड
38फलफुल स्क्वाशfruit squashडाउनलोड
39स्टील फर्निचरsteel furnitureडाउनलोड
40स्टील स्ट्रक्चरsteel Structureडाउनलोड

प्रकाशनहरु