Schemes

Showing 81-100 of 108 items.
#नेपाली शीर्षकशीर्षक
  
81पि.पि.अार फिटफङ्गPPR Fittingडाउनलोड
82बाल पौष्टीक आहारBal poustik aharडाउनलोड
83अल्मुनियमको ढोका र झ्यालAluminium ko Dhoka /Jyalडाउनलोड
84ब्रिकेट Briquetteडाउनलोड
85चीउरी घीCheuri gheeडाउनलोड
86फिल्टरFilterडाउनलोड
87लिक्विड डिटरजन्ट तथा क्लिनिङ पाउडरLiquid Detergent Powder,soap and Cleaningडाउनलोड
88धानको ढुटोको तेलRice bran oilडाउनलोड
89पाइरोलाइसिस उद्योगPyrolysis Udhyogडाउनलोड
90साइड लाइटSide lightडाउनलोड
91टाल्कTalcडाउनलोड
92थान्काThankaडाउनलोड
93वाइनWineडाउनलोड
94खेर गएका फेब्रिक्सबाट रेशा(कपास)उत्पादनkhera Gayeko Fabrics bata Resha(Kapas) Utpadanडाउनलोड
95प्लास्टिक सामान बनाउने उद्योगPlastic ko Saman Banaune Udhyogडाउनलोड
96एच.डि.पि पाइप उद्योगHDPE Pipe Productionडाउनलोड
97केराको थाम(बोट)बाट कागज उत्पादन गर्ने उद्योगKerako Bot(Tham) bata Kagazडाउनलोड
98ड्राइ फ्रुट उद्योगDry Fuits Udhyogडाउनलोड
99अटोमोबिल लुब्रिकेन्ट उद्योगAutomobile Lubricant Industryडाउनलोड
100जाम उत्पादन उद्योगJam Manufacturing Industryडाउनलोड

प्रकाशनहरु