Schemes

Showing 21-40 of 108 items.
#Nepali TitleTitle
  
21कलेज व्यागCollege BagDownload
22क्यानड ज्याकफ्रुट (टिनको बट्टामा बन्द गरेको कटहर) Jyak fruit to Canada ( a tin of canned tangerine )Download
23साइकलको रिम (बाइसाइकल रिम) Bicycle rim ( bicycle rim )Download
24बायोचार (कृषि अंगार) उद्योग Biochar ( Agriculture cinder ) IndustryDownload
25बनस्पतिबाट निर्मित पेस्टिसाइड उद्योग Plants built Pesticide IndustryDownload
26ब्युटी पार्लर beauty ParlorDownload
27बाल पौष्टिक आहारChild nutritionDownload
28लुगा धुने साबुनDetergentDownload
29ढाका बुनाईDhaka knittingDownload
30माछापालन ......शंसोधित,२०७१Fisheries edition, 2071Download
31एलोभरा (घ्युकुमारी) जुस Elobhara ( ghyukumari ) juiceDownload
32फलफुल जुस fruit juiceDownload
33हर्बल साबुनherbal soapDownload
34फर्निचरfurnitureDownload
35केरा चिप्सbanana chipsDownload
36प्लास्टिक फाईल plastic fileDownload
37प्लास्टिकको भाँडा उत्पादन गर्ने उद्योगProduction of plastic pots industryDownload
38फलफुल स्क्वाशfruit squashDownload
39स्टील फर्निचरsteel furnitureDownload
40स्टील स्ट्रक्चरsteel StructureDownload

Publications