Schemes

Showing 21-40 of 108 items.
#Nepali TitleTitle
  
21कापी तथा नोटबुक उद्योगCopy and notebook industryDownload
22केरा चिप्सbanana chipsDownload
23केराको थाम(बोट)बाट कागज उत्पादन गर्ने उद्योगKerako Bot(Tham) bata KagazDownload
24कोर्न फ्लकेस उद्योग Corn phlakesa industryDownload
25कोल्ड टी उद्योगCold Tea IndustryDownload
26क्यानड ज्याकफ्रुट (टिनको बट्टामा बन्द गरेको कटहर) Jyak fruit to Canada ( a tin of canned tangerine )Download
27क्लिनिङ पाउडरclinning powderDownload
28खाडसारी चिनी उद्योग Khadasari sugar industryDownload
29खेर गएका फेब्रिक्सबाट रेशा(कपास)उत्पादनkhera Gayeko Fabrics bata Resha(Kapas) UtpadanDownload
30गाईवस्तुको लागि फिड सप्लिमेन्ट(Feed Supplement)Livestock Feed SupplementDownload
31चिज, मक्खन, दही उद्योगCheese , butter , yogurt industryDownload
32चीउरी घीCheuri gheeDownload
33जाम उत्पादन उद्योगJam Manufacturing IndustryDownload
34टमाटो केच अप Caught up tamatoDownload
35टाल्कTalcDownload
36डेरी उद्योग, प्रथम संशोधन, २०७१ Dairy industry , the First Amendment , 2071Download
37डेरी उद्योगको स्कीमScheme for Dairy IndustryDownload
38ड्राइ फ्रुट उद्योगDry Fuits UdhyogDownload
39ड्राई क्लिनर्सdry cleanerDownload
40ढाका बुनाईDhaka knittingDownload

Publications